Reklamační řád

Reklamace zboží a sortimentu v internetovém obchodě pokersady.cz  se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (především Občanský zákoník Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele).

Průběh reklamace:

Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží, zároveň začíná záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako záruční list přitom slouží "dodací list", přiložený ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce (pokersady.cz). U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

V případě reklamace zboží podá kupující tuto reklamaci následujícím způsobem:

  • a) podá reklamaci zasláním emailu na adresu info@pokersady.cz
  • b) podá reklamaci zasláním doporučeného dopisu na adresu: Michal Podolec – pokersady.cz, Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9. Při podání reklamace uveďte prosím číslo Vaší objednávky (je na dodacím listu) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, jaký způsob další komunikace v dalším řízení preferujete: písemný styk či elektronický styk (email). Zároveň uveďte, co od reklamace očekáváte – výměnu zboží, opravu zboží či vrácení finančních prostředků, za zboží zaplacených.

Po podání reklamace rozhodne prodávající (pokersady.cz) o dalším postupu a do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího (prostřednictvím komunikačního kanálu, který kupující při podání reklamace zvolil), případně navrhne další postup reklamace – v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s kopií daňového dokladu zaslal na adresu prodejce (viz kontakty) jako doporučený balík České pošty (nikoliv jako dobírku, ta nebude přijata). Podle výběru kupujícího pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží (maximálně do 30 dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo zasláno zboží nové (maximálně do 30 dní), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy, mu budou zaslány finanční prostředky, které vynaložil na zakoupení zboží, a to buď na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace) nebo poštovní poukázkou České pošty (na adresu, kterou kupující uvede při podání reklamace). Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, pokersady.cz nehradí.

Pokersady.cz neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem (Českou poštou), pokud vám je zásilka doručena poškozena (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se pokersady.cz zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce (Česká pošta).

Reklamační list ke stažení zde.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 26.4.2021 Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.